Алексей Обухов преди 3 години
родител
ревизия
a02db73ce3
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 8 реда
  1. +3
    -8
      3.0/remove_private_source.py

+ 3
- 8
3.0/remove_private_source.py Целия файл

@@ -36,6 +36,7 @@ def is_dir(p):

public_files = set(get_public_filenames())
removed_counter = 0

for f in get_all_files():

@@ -57,14 +58,8 @@ for f in get_all_files():
if is_public:
continue
print("Remove ", f)
os.remove(os.getcwd() + f.replace("/", "\\"))
removed_counter += 1
print("Files removed: {}".format(removed_counter))


Loading…
Отказ
Запис